Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, sausio 30, 2011

Sekmadienio pamokslas (2010 01 30)

1 Tim 3:16

Ir, kaip visi sutinka, didis yra maldingumo slėpinys:

Jis apsireiškė kūne,

buvo Dvasios pateisintas,

pasirodęs angelams,

paskelbtas pagonims,

įtikėtas pasaulyje

ir paimtas į šlovę.

šeštadienis, sausio 29, 2011

God's revolution. knyga. pdf


Rekomenduoju paskaityti

God's Revolution, a collection of topically arranged writings from Eberhard Arnold, a maverick theologian and co-founder of Church Communities International, challenges readers to break out of the stifling complacency of conventional life and live out the uncompromising but healing truths of Christ.
Be warned: Arnold doesn't approach discipleship as a benign route to religious fulfillment, but as revolution - a transformation that begins within, with the purging of self, and spreads outward to encompass every aspect of life. Here is the raw reality of the gospel that has the power to change the world...

sekmadienis, sausio 23, 2011

Sekmadienio pamokslas "Bažnyčia - tiesos stulpas ir atrama" (2011 01 23)

1 Tim 3, 14-16

14 Rašau tau apie šiuos dalykus, nors turiu viltį greit atvykti pas tave; 15 jeigu užtrukčiau, noriu, kad žinotum, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo Bažnyčia, tiesos stulpas ir atrama. 16 Ir, kaip visi sutinka, didis yra maldingumo slėpinys:

Jis apsireiškė kūne,

buvo Dvasios pateisintas,

pasirodęs angelams,

paskelbtas pagonims,

įtikėtas pasaulyje

ir paimtas į šlovę.

sekmadienis, sausio 02, 2011

Sekmadienio pamokslas "Ištiesk ranką..." (2011 01 02)

Mt 12, 1-14

1 Anuo metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti. 2 Tai pamatę, fariziejai jam sakė: „Žiūrėk, tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama.“ 3 Jis atsakė: „Ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? 4 Kaip jie nuėjo į Dievo Namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. 5 Arba gal neskaitėte Įstatyme, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta? 6 Bet sakau jums: čia daugiau negu šventykla! 7 Jei būtumėte supratę, ką reiškia aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų.

8 Žmogaus Sūnus yra šabo Viešpats.“

9 Iš ten išėjęs, jis atėjo į jų sinagogą. 10 Čia buvo žmogus padžiūvusia ranka. Jie paklausė Jėzų (kad galėtų apkaltinti) : „Ar leistina šabo dieną gydyti?“ 11 Jis atsakė: „Kas iš jūsų, turėdamas vieną avį, jeigu ji per šabą įkris į duobę, nestvers jos ir neištrauks?! 12 O kiek daug brangesnis už avį žmogus! Taigi leistina daryti gera šabo dieną.“ 13 Tuomet tarė žmogui: „Ištiesk ranką!“ Tas ištiesė, ir ji tapo sveika kaip ir antroji. 14 Išėję fariziejai susimokė Jėzų pražudyti.