Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, rugpjūčio 09, 2015

Sekmadienio pamokslas (Ef 4,25 - 5,2)

Klausytis garso įrašo

Ef 4,25-5,2
25 Tad, pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. 26 Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! 27 Ir nepalikite vietos velniui. 28 Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam.29 Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. 30 Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. 31 Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis.32 Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.
1 Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, 2 ir gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.