Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, rugpjūčio 21, 2011

Sekmadienio pamokslas "Geras išpažinimas"

1 Tim 6, 12-16

12 Kovok gerąją tikėjimo kovą, pagauk amžinąjį gyvenimą, kuriam esi pašauktas ir kuriam pateikei gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse. 13 Dėl Dievo, kuris visiems duoda gyvybę, ir dėl Kristaus Jėzaus, kuris prie Poncijaus Piloto pateikė gerą išpažinimą, aš tau įsakau 14 išlaikyti įsakymą be dėmės ir priekaišto iki pasirodys mūsų Viešpats Jėzus Kristus. 15 Jį skirtu laiku apreikš

palaimintasis, vienintelis Valdovas,

karalių Karalius ir viešpačių Viešpats,

16 vienatinis Nemirtingasis,

kuris gyvena neprieinamoje šviesoje,

kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti.

Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

sekmadienis, rugpjūčio 14, 2011

Sekmadienio pamokslas (dalinasi brolis Arnoldas)

Jono 10, 7-15

7 O Jėzus kalbėjo toliau:

„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:

aš ­ avių vartai.

8 Visi, kurie pirma manęs atėjo,

buvo vagys, plėšikai,

todėl neklausė jų avys.

9 Aš esu vartai.

Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas.

Jis įeis ir išeis

ir ganyklą sau ras.

10 Vagis ateina

tik vogti, žudyti, naikinti.

Aš atėjau,

kad žmonės turėtų gyvenimą,

kad apsčiai jo turėtų.

11 Aš ­ gerasis ganytojas.

Geras ganytojas

už avis guldo gyvybę.

12 Samdinys, ne ganytojas,

kuriam avys ne savos,

pamatęs sėlinantį vilką,

palieka avis ir pabėga,

o vilkas puola jas ir išvaiko.

13 Samdinys pabėga, nes jis samdinys,

jam avys nerūpi.

14 Aš ­ gerasis ganytojas:

aš pažįstu savąsias,

ir manosios pažįsta mane,

15 kaip mane pažįsta Tėvas

ir aš pažįstu Tėvą.

Už avis aš guldau savo gyvybę.

sekmadienis, rugpjūčio 07, 2011

Sekmadienio pamokslas "Apie visokius išbandymus"

Jokūbo 1

2 Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. 3 Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, 4 o ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys.

12 Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą, nes, kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs ji mylintiems.

13 Ir nė vienas gundomas tenesako: „Aš esu Dievo gundomas.“ Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo. 14 Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas. 15 Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį.

16 Nesiduokite suklaidinami, mano mylimi broliai!

trečiadienis, rugpjūčio 03, 2011

Sekmadienio pamokslas. Likti vynmedyje Jono 151 Aš esu tikrasis vynmedis,
o mano Tėvas ­ ūkininkas.
2 Kiekvieną mano šakelę,
neduodančią vaisiaus,
jis išpjauna,
o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo,
kad ji duotų dar daugiau vaisių.
3 Jūs jau esate švarūs
dėl žodžio, kurį jums kalbėjau.
4 Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu.
Kaip šakelė
negali duoti vaisiaus pati iš savęs,
nepasilikdama vynmedyje,
taip ir jūs bevaisiai,
nepasilikdami manyje.
5 Aš esu vynmedis, o jūs šakelės.
Kas pasilieka manyje ir aš jame,
tas duoda daug vaisių;
nuo manęs atsiskyrę,
jūs negalite nieko nuveikti.
6 Kas nepasiliks manyje,
bus išmestas laukan
ir sudžius kaip šakelė.
Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį, ir jos sudegs.
7 Jei pasiliksite manyje
ir mano žodžiai pasiliks jumyse,
jūs prašysite, ko tik norėsite,
ir bus jums suteikta.
8 Tuo bus pašlovintas mano Tėvas,
kad jūs duosite gausių vaisių
ir būsite mano mokiniai.
9 Kaip mane Tėvas mylėjo,
taip ir aš jus mylėjau.
Pasilikite mano meilėje!
10 Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
11 Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.