Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, rugsėjo 25, 2011

Sekmadienio pamokslas "Atsispirti pagundymui"

Mt 4, 1-11

1 Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. 2 Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. 3 Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona.“ 4 Bet Jėzus atsakė: „Parašyta:

Žmogus gyvas ne viena duona,

bet ir kiekvienu žodžiu,

kuris išeina iš Dievo lūpų.

5 Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens 6 ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta:

Jis lieps savo angelams globoti tave,

ir jie nešios tave ant rankų,

kad neužsigautum kojos į akmenį.

7 Jėzus jam atsako: „Taip pat parašyta:

Negundyk Viešpaties, savo Dievo.

8 Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, 9 taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane.“ 10 Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta:

Viešpatį, savo Dievą, tegarbink

ir jam vienam tetarnauk!

11 Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.