Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

trečiadienis, gegužės 08, 2013

Skaitome...

http://bible.us/420/LUK8.22.LBD Vieną dieną Jėzus su mokiniais įlipo į valtį ir pasakė: „Irkimės anapus ežero!" Jie atsistūmė nuo kranto. Mokiniams irkluojant Jėzus užmigo. Ežere pakilo viesulas. Bangos ėmė semti valtį, ir visi atsidūrė pavojuje. Tuomet pripuolę mokiniai ėmė žadinti Jėzų, šaukdami: „Mokytojau, Mokytojau, žūvame!" Atsikėlęs jis sudraudė vėją ir bangas. Jie nurimo, stojo tyla. O Jėzus paklausė juos: „Kurgi jūsų tikėjimas?!" Mokiniai išsigandę ir nustebę kalbėjo vienas kitam: „Kas jis toks, kad įsakinėja vėjams ir vandeniui, ir tie jo klauso?!"
Bible.com/app