Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, vasario 24, 2013

Sekmadienio pamokslas (Fil 3, 17-21)

Atsiųsti garso įrašą

Laiškas Filipiečiams 3, 17-21

17 Broliai, visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį. 18 Daugelis ­ apie juos ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu ­ elgiasi kaip Kristaus kryžiaus priešai. 19 Jų galas ­ pražūtis, jų dievas ­ pilvas ir jų garbė ­ gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus. 20 O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus,21 kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.
1 Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano, džiaugsme ir mano vainike, tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!

šeštadienis, vasario 23, 2013

http://bible.us/420/LEV19.17.LBD Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės.
Bible.com/app

trečiadienis, vasario 20, 2013

Trečiadienio skaitiniai

http://bible.us/420/LUK5.27.LBD Išėjęs Jėzus pastebėjo muitininką, vardu Levis , sėdintį muitinėje, ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ Tasai viską palikęs atsikėlė ir sekė paskui jį.  Levis savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko didelis būrys muitininkų ir kitų svečių. Fariziejai ir jų Rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišiojo jo mokiniams: „Kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?“ O Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių“.  Tada jie sakė jam: „Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo sau ir geria“. Jėzus jiems atsakė: „Argi galite versti pasninkauti vestuvių svečius, kol su jais yra jaunikis?! Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus“.  Jėzus dar pasakė jiems palyginimą: „Niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesiuva jo ant seno. Šitaip ir naująjį jis suplėšytų, ir senajam netiktų lopas iš naujojo. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų, ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Ir niekas, gėręs seno vyno, nenori jauno; jis sako: ‘Senasis geresnis!’“
Bible.com/app