Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

Kuo tikime

Mes tikime, kad Biblija yra Šventosios Dvasios įkvėptas Dievo Žodis, kuris yra užrašytas šešiasdešimt šešiose Senojo ir Naujojo Testamentų knygose. Dievo Žodis yra be klaidos ir aukščiausias autoritetas visuose gyvenimo ir tikėjimo klausimuose.
Mes tikime į vieną tikrąjį Dievą, kuris Biblijoje apreikštas kaip Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Mes tikime, kad pirmasis žmogus Adomas buvo sukurtas be nuodėmės, bet nusidėjo nepaklusdamas Dievui. Todėl ir visa žmonija nusidėjo, savo prigimtimi yra dvasiškai mirusi — atskirta nuo Šventojo Dievo.
Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra Dievo Sūnus, kuris atėjo į pasaulį, gimdamas iš Šventosios Dvasios per mergelę Mariją. Jėzus praliejo savo kraują ant kryžiaus už visos žmonijos nuodėmes, buvo palaidotas, prisikėlė kūnu ir pakilo į dangų.
Mes tikime, kad joks žmogus negali užsitarnauti Dievo malonės bei amžinojo gyvenimo, ir tik tikėjimu į Jėzaus Kristaus auką, žmogus yra sutaikomas su Dievu, ir gauna amžinojo gyvenimo dovaną.
Mes tikime, kad tikintysis yra amžinai saugus tik Jėzuje Kristuje, todėl nepražus per amžius.
Mes tikime, kad tik veikiant Šventajai Dvasiai, žmogus atgimsta iš aukšto, tampa Dievo vaiku ir gali gyventi dievotai.
Mes tikime, kad įtikėjęs žmogus savo apsisprendimą sekti Jėzumi liudija krikštu vandenyje bei tapdamas bendruomenės nariu.
Mes tikime, kad Bendruomenė yra Kristaus Kūnas.
Mes tikime Kristaus paliepimu eiti į visą pasaulį ir skelbti Evangeliją, krikštyti Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Švenetosios Dvasios vardu, mokinti viską, ką įsakė Viešpats Jėzus Kristus.
Mes tikime į antrąjį Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimą

Komentarų nėra: