Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, kovo 27, 2011

Sekmadienio pamokslas "Apie paramą silpniesiems" (2011 03 27)

1 Tim 5, 3-16

3 Gerbk našles, kurios yra tikros našlės. 4 Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, jie tegu pirmiausia išmoksta maldingai tvarkyti savo namus ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai malonu Dievui. 5 Tikra našlė, palikusi viena, sudėjo viltis į Dievą ir dieną naktį maldauja bei meldžiasi. 6 Bet našlė malonumų ieškotoja, dar gyva būdama, jau yra mirusi. 7 Todėl įspėk dėl šito, kad jos būtų be priekaišto. 8 Jeigu kas nesirūpina savaisiais, ypač namiškiais, tai yra užsigynęs tikėjimo ir blogesnis už netikintį!

9 Į našlių sąrašą įtrauk tokią našlę, kuriai sukako bent šešiasdešimt metų, kuri buvo tik kartą ištekėjusi[i1], 10 jeigu ji pasižymėjo gerais darbais: jei išauklėjo vaikus, jei buvo svetinga, jei plaudavo šventiesiems kojas, jei pagelbėdavo vargstantiems, jei stengdavosi dirbti visokį gerą darbą. 11 Jaunesnių našlių nepriimk. Pasidavusios gašlumui, jos atsitolina nuo Kristaus ir geidžia ištekėti, 12 o tuo užsitraukia kaltinimą, jog pametusios pirmuosius pažadus. 13 Be to, jos išmoksta dykinėti bei landžioti po svetimus namus, ir ne tik dykinėti, bet plepėti bei užsiiminėti niekais taukšti, kas nedera. 14 Taigi aš norėčiau, kad jaunesnės ištekėtų, turėtų vaikų, šeimininkautų ir neduotų priešininkui jokios progos jas koneveikti. 15 Kai kurios jau nuklydo paskui šėtoną. 16 Jei kuri tikinti moteris turi pas save našlių, tegul jas aprūpina, kad nebūtų apsunkinama Bažnyčia ir įstengtų padėti tikrosioms našlėms.

sekmadienis, kovo 20, 2011

Sekmadienio pamokslas "Ugdantis pabarimas Dvasioje" (2011 03 20)

1 Tim 5,1-2

1 Senesnio žmogaus aštriai nebark, bet graudenk kaip tėvą, o jaunesnius ­ kaip brolius, 2 vyresnio amžiaus moteris ­ kaip motinas, o jaunesnes ­ kaip seseris, laikydamasis tobulo skaistumo.

sekmadienis, kovo 13, 2011

Sekmadienio pamokslas (2011 03 13)

1 Tim 4,12-16

12 Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu. 13 Kol atvyksiu, užsiiminėk skaitymu, raginimu, mokymu. 14 Nepamiršk tavyje esančios malonės dovanos, kuri tau buvo suteikta pranašo ištarme kartu su vyresniųjų rankų uždėjimu. 15 Rūpinkis šitais dalykais, atsidėk jiems, kad visi matytų tavo pažangą. 16 Žiūrėk savęs ir mokslo, ištverk šiuose darbuose! Taip veikdamas, išganysi ir save, ir savo klausytojus.