Adresas

Algirdo g. 48, Vilnius

sekmadienis, birželio 28, 2015

Sekmadienio pamokslas (2 Kor 8, 7-15)

Klausytis garso įrašo

2 Kor 8, 7-15

 7 Tad, būdami visa ko pertekę ­ tikėjimo, žodžio, pažinimo, visokeriopo uolumo ir mūsų meilės, ­ pasirodykite pertekę ir dosnumo.8 Aš tai sakau ne liepdamas, bet norėdamas kitų uolumo mastu patikrinti ir jūsų meilės nuoširdumą. 9 Jūs juk pažįstate mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. 10 Aš duodu šiuo reikalu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmi pradėjote ne tik veikti, bet ir to trokšti. 11 Dabar pagal išgales tai užbaikite, kad būtų įvykdyta, ko taip gyvai troškote. 12 Kai esama tikro troškimo, girtinas, kas duoda kiek gali, o ne kiek negali. 13 Niekas nereikalauja, kad kitiems tektų lengvatos, o jums naštos, bet kad būtų lygybė. 14 Šiuo metu jūsų perteklius tepapildo jų nepriteklių, kad vėliau jų perteklius atpildytų jūsų nepriteklių ir būtų lygybė, 15 kaip parašyta: Kas daug surinko, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, nekentėjo nepritekliaus.

sekmadienis, birželio 14, 2015

Sekmadienio pamokslas

Klausytis garso įrašo

2 Kor 5, 6-13
6 Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad, kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties. 7 Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu.8 Vis dėlto esame gerai nusiteikę ir pasiruošę palikti kūno būstinę ir įsikurti pas Viešpatį. 9 Štai kodėl, ar būdami namie, ar svetur, mes laikome sau garbe jam patikti. 10 Juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis, gyvendamas kūne, yra daręs ­ gera ar bloga.
Sutaikinimo tarnystė
11 Taigi, žinodami, kas yra bijoti Viešpaties, mes stengiamės įtikinti žmones. Dievui mes atviri, ir tikiuosi, jog esame atviri ir jūsų sąžinėms. 12 Nenorime jums iš naujo prisistatinėti, bet duodame progą pasigirti mumis, kad turėtumėte ką sakyti žmonėms, besigiriantiems išore, ne širdimi. 13 Jei mes persistengiame, tai Dievui, jei esame nuosaikūs, tai dėl jūsų.